Ohutuse tagamine COVID-19 ajal

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • töötajad ei tule haigustunnustega tööle.
  • töötajad desinfitseerivad järjepidevalt käsi ja hoiavad puhtust.
  • töötajad informeerivad kõiki külastajaid COVID-19 käitumisjuhistest.
  • siseruumides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi.
  • desinfitseerimisvahendid on kõigile kättesaadavad.
  • töötajad jälgivad külalisi ning vajadusel saadavad haigustunnustega inimese koju.
  • pinnad, millega haigussümptomitega inimene kokku puutus, puhastatakse hoolikalt.

Lisainfot saab lugeda lehelt visittallinn.ee 

Hoiame end kursis Terviseameti nõuetega ja suhtume nende järgimisse vastutustundlikult.

Lisainfo kehtivate piirangute ja nõuete kohta  SIIN.